Jak wygląda spłata kredytu gotówkowego po rozwodzie?
Statystyki pokazują, że coraz więcej Polaków decyduje się zaciągnąć kredyt gotówkowy. Ma na to wpływ przede wszystkim duża dostępność ofert – obecnie wiele banków umożliwia składanie wniosków przez internet lub telefon. Niestety życie pisze różne scenariusze – zdarza się, że małżeństwa, które wspólnie zaciągnęły zobowiązanie, rozstają się. Czy można podzielić kredyt po rozwodzie? Przedstawiamy aktualne informacje.

Według aktualnych statystyk kredyt lub pożyczkę posiada obecnie nawet połowa Polaków, a ¾ z nich korzysta zarówno z ofert banków, jak i sektora pozabankowego. Kredyty gotówkowe to propozycje banków i SKOK-ów, których oferty możemy porównać na Totalmoney.pl. Sposób ich przyznawania oraz główne parametry określa ustawa Prawo bankowe, a także ustawa o kredycie konsumenckim, zwana również antylichwiarską. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami, kredyt gotówkowy może być przeznaczony na dowolny cel – klient otrzymujący środki nie musi przedstawiać, na co je wyda, nie musi też dostarczać do banku faktur czy rachunków. Kredyt gotówkowy jest również produktem odpłatnym, co oznacza, że kredytodawca żąda za niego określonego wynagrodzenia. Nieco inaczej jest w przypadku pożyczek – zgodnie z Kodeksem cywilnym nie muszą być one odpłatne, stąd wiele firm z sektora pozabankowego oferuje pożyczki z RRSO 0%.

Rozwód a kredyt gotówkowy

Statystyki dotyczące liczby rozwodów w Polsce biją na alarm – według danych GUS w 2018 roku na 100 zawartych związków małżeńskich rozwiodły się aż 33. Jak w takiej sytuacji poradzić sobie z zobowiązaniami zaciągniętymi w trakcie trwania małżeństwa? Banki z reguły nie ingerują w sytuację osobistą kredytobiorców – jeśli dwie osoby podpisały umowę kredytową, oznacza to, że są solidarnie zobowiązane do uregulowania należności. Zgodnie z polskim prawem w takiej sytuacji każdy z dłużników odpowiada za dług w pełnej kwocie, a wierzyciel może żądać spłaty zobowiązania od jednej osoby (w całości) lub od obu osób. Przykładowo – jeśli małżeństwo pożyczy 1000 zł, to bank będzie mógł żądać spłaty kredytu od męża lub żony albo od obu dłużników. Uregulowanie całości zobowiązania przez jedną osobę sprawi, że druga będzie zwolniona z zobowiązania w stosunku do banku. W praktyce kredytodawcy nie wnikają w to, kto reguluje raty kredytu – najważniejsze jest, żeby środki wpływały na konto w terminie i nie występowały żadne opóźnienia.

Kredyt gotówkowy po rozwodzie – jak podzielić zobowiązanie?

Jeśli para zdecyduje się na rozwód, to zgodnie z prawem za wspólne kredyty zaciągnięte w trakcie trwania małżeństwa obie osoby będą odpowiadać solidarnie. Nie zawsze jednak byli partnerzy chcą wywiązywać się ze swoich zobowiązań. Jeśli bank wykryje opóźnienia w spłacie kredytu, może wszcząć procedurę zmierzającą do wyegzekwowania należności. W konsekwencji nierzetelni dłużnicy mogą stać się stroną postępowania egzekucyjnego. Wiele osób zastanawia się także, czy można podzielić kredyt po rozwodzie. Owszem, ale pod pewnymi warunkami. Instytucję przejęcia długu szczegółowo regulują przepisy Kodeksu cywilnego. Nie zawsze jest to jednak możliwe – wszystko zależy od indywidualnej decyzji banku, a także kwoty kredytu. Jeśli małżeństwo zaciągnęło kredyt na wysoką sumę, a teraz chce przenieść zobowiązanie na jedną osobę, to bardzo istotna jest jej zdolność kredytowa. W przypadku osób o niskich dochodach bank może nie wyrazić zgody. Jeśli jednak kwota nie była wysoka, a mąż/żona ma wystarczającą zdolność kredytową, to kredyt najlepiej przenieść przy podziale majątku. Warto wtedy ustalić, kto będzie odpowiadał za spłatę zobowiązania, a następnie udać się do banku i podpisać umowę, na mocy której nastąpi przeniesienie go na jednego kredytobiorcę.

Jakie warunki trzeba spełnić, żeby przenieść kredyt gotówkowy po rozwodzie?

Najważniejsza jest oczywiście zdolność kredytowa osoby, która decyduje się przejąć dług. Kolejnym istotnym warunkiem jest akceptacja umowy przez bank kredytujący. Partner decydujący się na przejęcie zobowiązania powinien również dostarczyć do banku szereg dokumentów:

  • dowód osobisty,
  • zaświadczenie o zatrudnieniu,
  • zaświadczenie o wysokości zarobków.

Bank sprawdzi również, jakie stałe zobowiązania musi regulować kredytobiorca, ponieważ wpływają one na zdolność kredytową. Sytuacja finansowa osoby przejmującej dług musi być przejrzysta i nie budzić żadnych wątpliwości.

KomentarzeCLOSE
CLOSE