full screen background image

Kamienica warta milionów [AKTUALIZACJA]Rewitalizacja kamienicy Deskurów znalazła się na trzecim miejscu wśród ośmiu projektów zakwalifikowanych do dofinansowania. Na ten cel miasto otrzyma 19,5 miliona złotych. Otrzymane fundusze pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Rewitalizacja kamienicy Deskurów znalazła się w budżecie miasta na rok 2017 i 2018. Jednak w dużej części te pieniądze zostały wpisane w deficyt budżetowy. Magistrat jeszcze nie wie, jak wykorzysta oszczędzone pieniądze.

– Mamy dwie możliwości, albo zmniejszymy deficyt budżetowy albo przeznaczymy te pieniądze na inną inwestycję. Myślę, że decyzja zapadnie dopiero wtedy, kiedy będziemy składać projekt budżetu na rok 2018 – wyjaśnił prezydent Radosław Witkowski. – Przez wiele miesięcy zabiegaliśmy o wsparcie dla naszego projektu modernizacji i rewitalizacji kamienicy – dodał.

Radomski projekt znalazł się na trzecim miejscu wśród ośmiu zakwalifikowanych do dofinansowania. Szacunkowy koszt remontu wynosi 43 miliony złotych, z czego 24 miliony złotych to koszty kwalifikowane. Tymczasem dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 19,5 miliona złotych.

– Jesteśmy na etapie przygotowywania niezbędnych załączników do podpisania umowy. Chcemy ją podpisać jak najszybciej. Remont kamienicy jest już w toku, dlatego myślę, że jesteśmy w stanie już zrefundować część poniesionych kosztów. Mam nadzieję, że w przeciągu miesiąca uda nam się skompletować wszystkie dokumenty i załączniki i będziemy mogli podpisać umowę – powiedział wiceprezydent Jerzy Zawodnik.

Remont kamienicy Deskurów rozpoczął się w kwietniu. Część prac została już wykonana.

– Kamienica jest obiektem w pełni zabytkowym. Prace rozbiórkowe są już za nami. Zostały już wylane dwie płyty stropowe. Obecnie trwają prace, których celem jest wzmocnienie fundamentów. Mam nadzieję, że te prace uda nam się zakończyć jesienią, tak, aby budynek można było zabezpieczyć przed zimą – tłumaczył wiceprezydent Konrad Frysztak.

Po przebudowie kamienica Deskurów ma pełnić funkcję muzealną, edukacyjną, a także usługowo-biurową. Swoją siedzibę w tym obiekcie znajdzie  m.in. Instytut Miejski, którego celem będzie prowadzenie działalności kulturalnej na terenie Miasta Kazimierzowskiego. Instytut ma w planach przygotowanie nowoczesnej wystawy oraz organizowanie wydarzeń kulturalnych takich jak: koncerty, spektakle, wystawy plastyczne czy festiwale interdyscyplinarne. W kamienicy Deskurów znajdzie się także strefa edukacji. Pomieszczenia będą udostępniane na potrzeby  szeroko rozumianej działalności edukacyjnej. Trwają już przygotowania do otwarcia pierwszej wystawy. Jej tematem przewodnim ma być historia kamienicy oraz rodziny Deskurów w kontekście jej związków z Radomiem.

– Ponownie apelujemy do wszystkich mieszkańców Radomia, którzy mogą mieć w swoich zasobach czy to fotografie czy inne pamiątki związane z kamienicą Deskurów, aby je do nas przynosili. Cały czas pracujemy nad tym, aby pierwsza wystawa w kamienicy była odpowiednio przygotowana – powiedziała zastępca dyrektora Wydziału Inwestycji ds. rewitalizacji Marzena Kędra-Podlipniak.

Wszystkie pamiątki związane z kamienicą Deskurów można przynosić do wydziału kultury przy ulicy Żeromskiego 53, jak również w zespole do spraw rewitalizacji przy ulicy Wałowej w lokalu numer 5.

AKTUALIZACJA

Miasto na rewitalizację kamienicy Deskurów dodatkowo otrzyma ponad 3,6 miliona złotych. Pieniądze pochodzą z budżetu państwa. Łączna suma dofinansowania inwestycji wynosi 23 miliony złotych. Kwota ta pozwoli pokryć 95 procent kosztów kwalifikacyjnych.

Rewitalizacja kamienicy Deskurów powinna potrwać do drugiej połowy 2018 roku.

Komentarze