full screen background image
Search

KOMITET WYBORCZY FORUM SAMORZĄDOWE


 Komitet Wyborczy Forum Samorządowe, to osoby z doświadczeniem samorządowym, będące poza partyjnymi układami.Kandydaci z KW Forum Samorządowego znaleźli się na listach wyborczych we wszystkich gminach powiatu radomskiego.

KW Forum Samorządowe stawia na nowoczesny, silny powiat. O programie wyborczym, planach działania w studiu Radia Radom rozmawiamy z liderami : Ireneuszem Kumięgą, Henrykiem Rybakiem, Markiem Janeczkiem, Mariuszem Ruszkowskim i Cezarym Drzewi.

 

„ Wykorzystujemy specyficzną sytuację znużenia mieszkańców powiatu radomskiego tym, że powiatem zarządzają partie. Powstał układ dwupartyjny, a my chcemy budować nową jakość, jakość bezpartyjną. Skupiamy wokół siebie ludzi, którzy mają doświadczenie samorządowe. Kilku z nas pełniło już funkcję burmistrza czy wójta na terenie powiatu radomskiego. Wśród nas są lekarze, inżynierowie, nauczyciele, pracownicy budownictwa. Mamy zatem duże doświadczenie i samorządowe, i w dziedzinach, które są kompetencjami działalności samorządów”– powiedział Ireneusz Kumięga, jeden z liderów, a zarazem pełnomocnik KW Forum Samorządowe.

 

Założenia programowe:

 1. Odpartyjnienie Powiatu

Stowarzyszenie Forum Samorządowe jest organizacją skupiającą mieszkańców Powiatu Radomskiego którzy nie należą do żadnej partii politycznej, a chcieliby w sposób zorganizowany inicjować, kreować i podejmować działania na rzecz funkcjonowania naszego powiatu. Komitet Wyborczy Forum Samorządowe postawił sobie za cel wprowadzenie do Rady Powiatu jak największej liczby przedstawicieli mieszkańców nie należących do żadnej partii. Mechanizmy takie jak, partyjna dyscyplina w głosowaniu, czy partyjna hierarchia zależności jej członków pozostają dla nas jakościowo rzeczami obcymi, a często są szkodliwymi dla samorządności. Mamy świadomość że partie będą istniały i funkcjonowały w naszym otoczeniu, ale podejmujemy próbę zmniejszenia ich wpływu na nasze życie.

 1. Budowa, przebudowa, modernizacja dróg powiatowych

Kontynuację budowy i remontowania dróg powiatowych uważamy za jedno z najważniejszych zadań. Jakość infrastruktury drogowej ma olbrzymi wpływ na jakość życia na terenach naszych gmin, na bezpieczeństwo mieszkańców, możliwości rozwoju terenów mieszkaniowych, usługowych i przemysłowych. Współpraca z Gminami w tej materii to jedna z recept na sukces w tej dziedzinie, opowiadamy się za wspólną realizacją inwestycji drogowych na warunkach dogodnych dla Gmin i korzystnych dla Powiatu. Zdecydowanie będziemy dążyć do realizacji tych zadań drogowych, które uwzględniają w swoim zakresie budowę chodników, traktów pieszo – rowerowych,czy ścieżek rowerowych.

 1. Zwiększenie dostępności mieszkańców do opieki medycznej i usług opiekuńczych

Wraz ze wzrostem długości życia mieszkańców naszego powiatu powstaje kolejna potrzeba szczególnej dbałości o rozbudowę i dostosowanie do potrzeb, infrastruktury leczniczej i opiekuńczej. Opowiadamy się za utrzymaniem i dalszą modernizacją szpitali w Pionkach i Iłży. Zakres działalności medycznej placówek powinien być dostosowany do potrzeb mieszkańców oraz możliwości finansowych budżetu Państwa i budżetu Powiatu. Zdecydowanie jesteśmy za zwiększeniem nakładów na funkcjonowanie oddziałów i opieki geriatrycznej, usług opiekuńczych, domów opieki nad osobami starszymi, placówek stacjonarnych całodobowych, a także ośrodków pobytu dziennego czy okresowego. Stworzenie ośrodków integracji międzypokoleniowej, finansowanie inicjatyw pozwalających na powrót osób starszych,odrzuconych, samotnych do głównego nurtu naszego życia. W tej dziedzinie Powiat powinien sam inwestować, a także wspierać wszelkie inne działania, podmiotów prywatnych, stowarzyszeń i organizacji.

 1. Dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy oraz aspiracji i oczekiwań naszych młodych mieszkańców

Oferta edukacyjna i wychowawcza szkół powiatu radomskiego w niektórych obszarach oczekiwań młodzieży jest innowacyjna i nowoczesna (klasy mundurowe i ogólnokształcące), ale na pewno interwencji i działania wymaga szkolnictwo zawodowe. Rozwój szkół i klas branżowych kształcących wykwalifikowanych pracowników jest najbardziej pożądanym i oczekiwanym działaniem Powiatu. Rozwój szkół zawodowych powinien uwzględniać bieżące potrzeby rynku pracy, ale także odpowiadać na zmieniające się trendy w usługach i zatrudnieniu oraz powstające nowe dziedziny, sposoby i formy realizacji zawodowej ludzi. Do realizacji tych zadań zasadnym jest wykorzystanie istniejącej infrastruktury oświatowej i dużej mierze funkcjonujących na terenie powiatu podmiotów gospodarczych, ich bazy wytwórczej oraz umiejętności szkoleniowych

 1. Transport publiczny

Stworzenie warunków do rozwoju zwartego i kompleksowego systemu komunikacji zbiorowej obsługującej teren powiatu radomskiego i miasta Radomia. Komunikacja oparta o partycypowanie, w kosztach jej funkcjonowania, przez Gminy powiatu radomskiego. W zamian mieszkańcy Powiatu otrzymują publiczną komunikację zbiorową, wyposażoną w nowoczesne, bezpieczne autobusy, kursujące z częstotliwością odpowiadającą potrzebom mieszkańców. Udział Gmin w finansowaniu tego transportu daje szanse na objęcia publicznym transportem zbiorowym, miejscowości które na dzień dzisiejszy pozbawione są jakiejkolwiek komunikacji.

 1. Ochrona środowiska

Podejmowanie wspólnie z Gminami działań edukacyjnych i promujących ochronę powietrza, wód i ziemi. Wspieranie, także finansowe, Gmin w likwidacji dzikich wysypisk śmieci, walki z smogiem. Realizacja wspólnie z Gminami i Związkami Gmin projektów ekologicznych finansowanych ze środków krajowych i unijnych.

 

 A oto pełne listy kandydatów na radnych powiatowych:

Okręg 1 – Miasto Pionki, Gmina Pionki

 1. Henryk Rybak
 2. Marek Janeczek
 3. Barbara Glimasińska
 4. Beata Szewczyk
 5. Anna Dusza
 6. Grzegorz Sztyber

Okręg 2 – Miasto i Gmina Iłża, Gmina Wierzbica

 1. Cezary Drzewi
 2. Agnieszka Dąbrowska
 3. Adam Kosel
 4. Katarzyna Kominek
 5. Marian Kruszewski

Okręg 3 –  Miasto i Gmina Skaryszew, Gmina Kowala

 1. Ireneusz Kumięga
 2. Arkadiusz Pieta
 3. Artur Janiak
 4. Dorota Ołub
 5. Elżbieta Piasecka
 6. Monika Leśniewska
 7. Magdalena Kos

Okręg 4 – Gmina Jedlnia Letnisko, Gmina Gózd

 1. Mariusz Ruszkowski
 2. Wojciech Kowalski
 3. Aneta Mosionek
 4. Damian Kandzior
 5. Agnieszka Bednarczyk
 6. Emilia Sowa

Okręg 5 – Gmina Jastrzębia, Gmina Jedlińsk

 1. Wojciech Walczak
 2. Maria Gryglewska
 3. Karol Michalec
 4. Bernarda Kowalczyk
 5. Janusz Wójcik
 6. Magdalena Janicka

Okręg 6 – Gmina Przytyk, Gmina Wolanów, Gmina Zakrzew

 1. Anna Młynarczyk
 2. Jan Szymański
 3. Marcin Walczak
 4. Małgorzata Jopek
 5. Grzegorz Prawda
 6. Aneta Szczepanik

Więcej informacji na stronie www.powiatradom.pl

 

KomentarzeCLOSE
CLOSE