Radio Radom 87,7 FM – Moc Miasta

Lekcje o Mazowszu – rozstrzygnięcie II edycji konkursu

W drugiej edycji konkursu „Lekcje o Mazowszu” ostatecznie nagrodzonych i wyróżnionych zostało 14 scenariuszy. W tym roku motywem przewodnim był „Rok dla Niepodległej”. Ku zaskoczeniu jury, nauczyciele nie przestraszyli się tego trudnego tematu. Z całego regionu napłynęło aż 66 propozycji, w tym kilka z Radomia. Jedna z nich została nagrodzona. 

Wysoki poziom i wiele niekonwencjonalnych rozwiązań w przesłanych scenariuszach sprawił, że wybór najlepszych prac nie był łatwy. – Duże zainteresowanie drugą edycją konkursu pokazało, że lekcje o Mazowszu cieszą się popularnością. Uczniowie chcą się uczyć o naszym regionie, a nauczyciele ciągle poszukują tematów i inspiracji do rozmów z nimi. Gratuluję wszystkim laureatom. Doceniam wszystkich, którzy zdecydowali się pokazać swoje pomysły – podkreślała zastępca dyrektora departamentu kultury, promocji i turystyki UMWM, Izabela Stelmańska.

Do drugiej edycji konkursu samorządu Mazowsza oraz Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli zgłoszono 66 prac z całego Mazowsza. Większość scenariuszy przygotowali nauczyciele. Po 3 napisali muzealnicy i pracownicy bibliotek. Prace można było zgłaszać w trzech kategoriach wiekowych: 7-9 lat (14 zgłoszeń), 10-14 lat  (33 prace) oraz 15-18 lat (17 prac). Co czwarty scenariusz pochodził z placówki z subregionu warszawskiego, 12 scenariuszy przygotowali nauczyciele z subregionu płockiego. Autorami 10 prac są nauczyciele z ostrołęckiego, a 9 z subregionu ciechanowskiego. Po 8 scenariuszy wpłynęło z radomskiego i siedleckiego.

Muzyczne inspiracje Mazowszem, zaproszenie do historycznego escape roomu, czy szkolnego domu zagadek to tylko wybrane z tematów lekcji, które proponują uczniom mazowieccy nauczyciele. Wiele spośród nagrodzonych prac swoją tematyką nawiązuje do przypadającego w tym roku 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Autorzy proponują jednak niekonwencjonalne podejście do tematu takie, jak np. teatr cieni, topografia miejsc pamięci czy wędrówka śladami Józefa Piłsudskiego.

Autorzy najlepszych scenariuszy otrzymają nagrody finansowe, w wysokości 2,5 tys. zł za zajęcie I miejsca, 1,5 tys. zł za II miejsca, 1 tys. zł za III miejsca oraz za wyróżnienie w wysokości 500 zł.

Nagrodzone i wyróżnione scenariusze zostaną opublikowane w wydanej przez samorząd województwa mazowieckiego publikacji. Komisja Konkursowa ze względu na innowacyjne pomysły związane z realizacją tematu przewodniego, ciekawe rozwiązania metodyczne oraz uniwersalność treści postanowiła zarekomendować do publikacji kilka dodatkowych scenariuszy.

Radomską laureatką jest Aldona Gębka z Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 24 w Radomiu. Wyróżniony scenariusz to „Józef Piłsudski znany i nieznany – poszukiwania śladów Marszałka na Ziemi Radomskiej”.

Komentarze
Exit mobile version