full screen background image

Powiat inwestuje w drogiPrawie 27 milionów złotych starostwo przeznaczy w tym roku na inwestycje drogowe. Część inwestycji jest już w trakcie realizacji.

 

Pierwotnie starostwo planowało przeznaczyć na realizację inwestycji drogowych nieco ponad 15 milionów 500 tysięcy złotych. Na ostatniej sesji przedwakacyjnej plan inwestycji został zwiększony o ponad 3 miliony złotych. Udało się także pozyskać kolejne prawie 8 milionów złotych ze środków zewnętrznych.

 

– W przypadku powiatu radomskiego najważniejsze są inwestycje drogowe. Do końca czerwca zakończyliśmy procedury przetargowe dla 11 inwestycji. Tak naprawdę połowa roku to dopiero początek poważnych zadań inwestycyjnych w tym zakresie. Wszystko się najczęściej kończy w trzecim lub czwartym kwartale roku. Tempo prac jest odpowiednie, dlatego mam nadzieję, że wszystkie inwestycje zostaną zrealizowane w przewidzianym terminie. Będziemy także prowadzili kolejne przetargi na zadania, które zostały wprowadzone na ostatniej sesji – wyjaśnił starosta Mirosław Ślifirczyk.

W tym roku zostaną przebudowane ciągi dróg na odcinku o łącznej długości ok. 17 kilometrów. Wśród nich są drogi: Brzóza – Radom (VI etap, gmina Jastrzębia), Antoniówka – Groszowice – Piotrowice (II etap, gmina Jedlnia Letnisko), Kiedrzyn – Małęczyn – do drogi krajowej nr 9 (II etap, gmina Gózd), Walentynów – Tomaszów (III oraz IV etap, gmina Iłża, Skaryszew), Wierzbica – Polany – Krzyżanowice (gmina Wierzbica), ulica Wójtowskiej w Iłży (gmina Iłża), Młodocin – Kowala (III etap, gmina Kowala),  Konary – Mniszek (I etap, gmina Wolanów).

– Prawie 27 milionów przeznaczamy na przebudowę około 20 kilometrów dróg. Łącznie wszystkich takich inwestycji będzie 12. Pozostałe zadania opierają się na zgromadzeniu i opracowaniu dokumentacji technicznej. Dzięki temu, może uda nam się w przyszłym roku zacząć kolejne przebudowy dróg – dodał starosta.

Środki na inwestycje drogowe przeznaczane są także na opracowanie dokumentacji projektowej. W tym roku powiat planuje zaprojektować drogi powiatowe na odcinku o łącznej długości około 14 kilometrów. Wśród nich są można znaleźć drogi: Wieniawa – Przytyk – Jedlińsk (gmina Przytyk), Gulin – Wsola – Wojciechów (gmina Jedlińsk i Zakrzew), Lewaszówka – Poświętne (gmina Pionki), Bujak – Dzierzkówek (gmina Skaryszew), Wolanów – Kończyce (gmina Wolanów).  W przypadku trzech dróg dodatkowo zostanie opracowana dokumentacja do celów regulacji stanu prawnego nieruchomości. Chodzi o drogi:  Gulin – Wsola – Wojciechów (gmina Jedlińsk i Zakrzew), Lewaszówka – Poświętne (gmina Pionki), Bujak – Dzierzkówek (gmina Skaryszew).

 

Na sesji przeznaczono także 700 tysięcy złotych na bieżące zadania drogowe. Wśród nich znalazł się remont czterech mostów.

– Na remonty obiektów mostowych przeznaczyliśmy 500 tysięcy złotych. Zostaną wymienione poręcze, izolacja, przyczółki oraz stożki. Obecnie trwają prace na pięciu zadań inwestycyjnych – powiedziała Joanna Chojnacka, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Radomiu.

Pozostałe 200 tysięcy zostanie przeznaczone na remonty cząstkowe.

Komentarze