full screen background image

Radni zdecydują o losie RCS-uW najbliższą środę, na nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej, radni zadecydują czy przeznaczyć dodatkowe pieniądze na dokończenie budowy Radomskiego Centrum Sportu

XXXII. nadzwyczajna sesja radomskiej Rady Miejskiej odbędzie się 11 grudnia 2019r. o godz. 17. w sali obrad im. Marii Kelles – Krauz przy Rynku 1.

W porządku sesji znalazło się rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2019 – 2040.

Radni tym samym zadecydują czy zabezpieczyć dodatkowe 16 milionów złotych na dokończenie budowy Radomskiego Centrum Sportu.

Komentarze