276 projektów z subregionu radomskiego ze wsparciem MazowszaSamorząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył blisko 11 mln zł na realizację 276 przedsięwzięć z subregionu radomskiego. Dotyczą one m.in. budowy siłowni plenerowych czy przebudowy dróg powiatowych i gminnych

Modernizacja placów zabaw, budowa siłowni plenerowych, remonty strażnic i wiejskich świetlic czy przebudowa dróg powiatowych i gminnych. To tylko niektóre z 276 przedsięwzięć z subregionu radomskiego, których realizacja jest możliwa dzięki wsparciu Samorządu Mazowsza w wysokości ponad 7 mln zł.

– Dodatkowo ponad 3 mln zł z Unii Europejskiej przeznaczymy na rozwój obszarów wiejskich- mówi Rafał Rajkowski, wicemarszałek Mazowsza.

Jednym z beneficjentów Mazowsza jest gmina Jedlińsk, która w sumie otrzymała 60 tys. zł.

– Dotacja zostanie przeznaczona m.in. na budowę placu zabaw i siłowni w Piasecznie czy ogrodzenia terenu przy świetlicy wiejskiej w Mokrosęku – mów wójt gminy Jedlińsk, Kamil Dziewierz.

Podpisanie umów z beneficjentami odbyło się w radomskiej Delegaturze Urzędu Marszałkowskiego.

Komentarze