Informacja RODO

KLAUZULE INFORMACYJNE RODO w firmie Radio Radom.pl sc

1. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?
Administratorem Twoich danych osobowych jest MOC FM sp. z o.o. (zwana dalej jako „Firma) – spółka cywilna zarejestrowana pod adresem ul. Piłsudskiego 7/6, 26-600 Radom, NIP: 948-260-83-82, prowadząca markę Radio Radom.

2. JAK MOŻESZ SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NAMI?
Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej o przetwarzaniu Twoich danych osobowych, skontaktuj się z nami.
Wybierz najwygodniejszą dla siebie formę kontaktu:
• drogą elektroniczną napisz do nas na adres e-mail: kontakt(at)radioradom.pl
• drogą tradycyjną napisz do nas na adres: ul. Piłsudskiego 7/6, 26-600 Radom, z dopiskiem: „Administracja Danych Osobowych”.

3. JAKIE DANE PRZETWARZAMY?
Przetwarzamy tylko niezbędne Twoje dane osobowe do realizacji zleconych nam zadań, czyli: imię nazwisko, adres, nr telefonu, adres mailowy. W zależności od zakresu zamówienia lub usługi możemy ograniczyć ilość wymaganych danych.

3. NA JAKIE CELE PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Firmę w celu realizacji Twoich zamówień, umów oraz wysyłki informacji promocyjnych dotyczących naszych produktów.

4. NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Twoje dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, numeru telefonu oraz adresu e-mail są przetwarzane przez Firmę na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f), jako prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Firmę.

5. KOMU POWIERZAMY PRZETWARZANIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?
Nikomu nie powierzamy przetwarzania Twoich danych osobowych.

6. CZY PRZEKAZUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE DO PAŃSTW TRZECICH?
Nie, Firma nie przekazuje Twoich danych osobowych do państw trzecich.

7. JAK DŁUGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE?
Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub do zakończenia realizacji Twoich zamówień.

8. JAKIE MASZ PRAWA W ZWIĄZKU Z TYM, ŻE PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
W związku z tym, że Firma przetwarza Twoje dane osobowe, masz prawo do żądania od nas dostępu do Twoich danych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Masz również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez Firmę, a także możesz przenosić swoje dane osobowe.
Jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw, o których informujemy Cię powyżej, napisz do nas na adres e-mail: kontakt(at)radioradom.pl. Możesz też skontaktować się z nami pocztą tradycyjną na adres: ul. Piłsudskiego 7/6, 26-600 Radom

9. PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI
Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem przez Firmę Twoich danych osobowych, masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego.

10. PRAWO DO WNIESIENIA SPRZECIWU
W przypadkach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania Twoich danych osobowych przez Firmę.
W zakresie przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania Twoich danych osobowych przez Firmę.
Jeśli chcesz skorzystać z praw do sprzeciwu, o których informujemy Cię powyżej, napisz do nas na adres e-mail: kontakt(at)radioradom.pl. Możesz też skontaktować się z nami pocztą tradycyjną na adres ul. Piłsudskiego 7/6, 26-600 Radom

11. WARUNKI ZWIĄZANE Z PODANIEM PRZEZ CIEBIE DANYCH OSOBOWYCH.
Informujemy Cię, że podanie przez Ciebie dane na potrzeby realizacji zamówień, brania udziały w konkursach i innych akcjach  jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania ww. usług przez Firmę.