4 miliony na Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w KozienicachSamorząd Województwa Mazowieckiego dofinansuje budowę nowej siedziby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, która powstaje w Kozienicach. Obecnie placówka mieści się w zabytkowym XVIII-wiecznym zespole klasztornym w Opactwie

Dobra wiadomość dla podopiecznych szkoły specjalnej w Opactwie. Samorząd Mazowsza wsparł budowę nowej siedziby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, która powstaje na działce przy ulicy Głowaczowskiej w Kozienicach. Inwestycja da możliwość pełnego dostosowania szkoły do potrzeb uczniów, zarówno architektonicznie, jak i dydaktycznie. Nowa lokalizacja to także większy komfort dla rodziców podopiecznych SOSW.

Razem ze środkami zewnętrznymi, pozyskanymi na ten cel w budżecie powiatu kozienickiego zarezerwowano do tej pory kwotę 19 milionów złotych.

Mówi starosta kozienicki, Andrzej Jung, który był gościem magazynu samorządowego Moc Regionu

Realizację tej inwestycji powiat zaplanował na trzy lata. Podopieczni Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego powinni rozpocząć naukę w nowej siedzibie we wrześniu 2023 roku.

Przypomnijmy, w 2020 roku budowa nowej siedziby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego uzyskała wsparcie w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zadanie szacowane jest na około 23 miliony złotych.

Komentarze