44 kandydatki do Nagrody Literackiej Miasta Radomia44 książki (24 w kategorii książka literacka i 20 w kategorii książka naukowa/popularnonaukowa) zostały zgłoszone do tegorocznej Nagrody Literackiej Miasta Radomia. Zwycięzców poznamy w grudniu.

– Ta nagroda dotyczy nas – mieszkańców Radomia – w wyjątkowy sposób. Sprawia, że uświadamiamy sobie, że wśród nas mieszkają, żyją twórcy literatury, nauki, kultury, że nie jesteśmy tylko konsumentami, czytelnikami książek, które powstały gdzieś daleko, dotyczą innych ludzi, innych nieznanych nam spraw. Czasami znamy ludzi, o których są te książki, czasami dotyczą naszej historii, opisują znane nam okolice. Są o sprawach dla nas radomian ważnych – mówi o Nagrodzie Agata Morgan, wicedyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu.

Tematyka zgłoszonych książek jest bardzo różna. – W kategorii książka literacka są zarówno wiersze jak i powieści współczesne, powieści obyczajowe, wspomnienia. Są książki doświadczonych pisarzy jak również debiutantów. W kategorii książka naukowa są albumy czy książki ściśle regionalne pokazujące nasze małe ojczyzny – wylicza Dariusz Wróbel z działu promocji MBP.

Nagroda Literacka Miasta Radomia przyznawana jest co dwa lata przez Prezydenta Miasta Radomia za wydawnictwa związane z miastem lub regionem radomskim poprzez tematykę lub osobę autora w dwóch kategoriach:

– książka literacka (np. poezja, proza, dramat, literatura faktu),
– książka naukowa/popularnonaukowa (np. monografie, biografie, opracowania historyczne i inne).

W tym roku można było do niej zgłaszać książki wydane po raz pierwszy nie wcześniej niż w roku poprzednich Radomskich Targów Wydawnictw Regionalnych, czyli w 2015 roku. Książka do nagrody może być zgłoszona tylko raz.

W skład jury tegorocznej Nagrody Literackiej Miasta Radomia weszli:

– Przewodniczący – dr hab. Arkadiusz Bagłajewski
– Członkowie: dr Adam Duszyk, Zbigniew Kruszyński, Sebastian Równy, dr Anna Spólna, Tomasz Tyczyński.

Nagroda Literacka Miasta Radomia zostanie wręczona podczas VI Radomskich Targów Wydawnictw Regionalnych, które odbędą się 5-6 grudnia.

Wartość Nagrody wynosi 10 000 zł w każdej kategorii.

Trochę historii:
Nagroda Literacka Miasta Radomia po raz pierwszy została wręczona w 2009 roku. Wtedy zgłoszono 27 książek (literacka – 8, popularnonaukowa – 19). Zwycięzcami byli Bernard Gotfryd za zbiór opowiadań „Widuję ich w snach”oraz Jerzy Sekulski za Encyklopedię Radomia.

W kolejnych latach zgłoszono do Nagrody 48 (w 2011), 44 (w 2013), 43 (w 2015).

 

   

Komentarze