full screen background image

50 mln zł na poprawę warunków pracyPracodawcy, którzy chcą poprawić w swojej firmie bezpieczeństwo pracy oraz zmniejszyć zagrożenie wypadkami przy pracy, mogą składać do ZUSu wnioski o dofinansowanie takich projektów

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłosił konkurs w tej sprawie. Na konkurs łącznie przeznaczono 50 mln zł.
– Wnioski złożone przez pracodawców będą dokładnie sprawdzane – mówi Piotr Olewiński, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa mazowieckiego.

W konkursie mogą wziąć udział firmy niezalegające z opłacaniem składek na ZUS i podatków. Firma nie może też znajdować się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem. Wykluczony jest także przedsiębiorca, który otrzymał już w ciągu ostatnich 3 lat dofinansowanie z ZUS lub został w tym czasie zobowiązany do jego zwrotu.

– Wysokość wsparcia będzie zależała od wielkości przedsiębiorstwa – dodaje Piotr Olewiński.

Najmniejsze firmy, tj. zgłaszające do ubezpieczeń od 1 do 9 osób, mogą zyskać dofinansowanie do 90% szacowanej wartości projektu. Wraz ze wzrostem liczby ubezpieczonych udział procentowy dofinansowania maleje – dla największych przedsiębiorstw wynosi do 20% inwestycji.

Udział procentowy wysokości dofinansowania w przypadku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne za:
1) od 1 do 9 osób – 90% szacowanej wartości projektu;
2) od 10 do 49 osób – 80% szacowanej wartości projektu;
3) od 50 do 249 osób – 60% szacowanej wartości projektu;
4) od 250 osób – 20% szacowanej wartości projektu.

Działania objęte dofinansowaniem muszą mieścić się w obszarach technicznych wymienionych w Regulaminie Konkursu. Są to:

• bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy;
• urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem elektromagnetycznym;
• oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym;
• ochrona przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną;
• urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza;
• sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębieniach i innych strefach pracy;
• sprzęt i urządzenia służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo- szkieletowego;
• sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne;
• środki ochrony indywidualnej.

Pytania lub wątpliwości dotyczące konkursu można zgłaszać pocztą elektroniczną na adres e-mail: konkurs@zus.pl.

Wnioski w konkursie można składać od 15 lipca do 16 sierpnia. Wyniki zostaną ogłoszone 31 grudnia.

Komentarze