full screen background image

6 gmin z dofinansowaniem na kanalizacjęBudowa kanalizacji sanitarnej czy sieci wodociągowej – to inwestycje, które zostaną zrealizowane w regionie radomskim. To w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dotyczącego gospodarki wodno-ściekowej. Na ten cel samorząd pozyskał ponad 8,7 mln zł unijnego dofinansowania

6 gmin z regionu radomskiego otrzymało unijne dofinansowanie na kanalizację i wodociągi. Dzięki pieniądzom będzie można rozbudować gminne sieci wodno-ściekowe. To ważne, bo w niektórych małych miejscowościach nadal nie ma kanalizacji. Dzięki finansowemu wsparciu ma się to zmienić – mówi Leszek Przybytniak, radny województwa mazowieckiego.

Wsparcie z Mazowsza dla gospodarki wodno-ściekowej w regionie radomskim otrzymały gminy: Stara Błotnica, Promna, Chotcza, Rdzanów, Przysucha i Szydłowiec. Do tej gminie trafi największe dofinansowanie, bo prawie 2 mln zł. Jak wyjaśnia burmistrz Szydłowca Artur Ludew – dzięki dotacji zostanie wybudowana nowa kanalizacja.

Pieniądze pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. To w sumie 8 mln 700 tys. zł dla regionu radomskiego. W gminie Chotcza za ponad 900 tys. zł dofinansowania zostanie zakończona budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – mówi wójt Janusz Witczak.

Otrzymane dofinansowywanie gminy przeznaczą m.in. na budowę kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej czy zbiornika wody uzdatnionej.

Komentarze