full screen background image

Adam Duszyk, PSLO reformie edukacji w radomskich szkołach, a także o wizji rozwoju Radomia mówił w Mocnej Rozmowie Adam Duszyk PSL
Rozmawiała Redaktor Aneta PieńkowskaKomentarze