Apelacja po uniewinnieniu działacza KOD-uApelacja po uniewinnieniu działacza KOD-u – Prokuratura Okręgowa w Radomiu odwołała się od wyroku sądu, który skazał pięciu sprawców pobicia działacza Komitetu Obrony Demokracji Andrzeja Majdana jednocześnie oczyszczając go z zarzutów współudziału w zamieszkach

Prokuratura złożyła apelację od wyroku sądu w sprawie działacza KOD-u. Chodzi o Andrzeja Majdana, pobitego przez pięciu mężczyzn związanych z Młodzieżą Wszechpolską. Oskarżonego o udział w zamieszkach Majdana z Komitetu Obrony Demokracji sąd uniewinnił jednocześnie skazując sprawców pobicia na karę ograniczenia wolności. Do zdarzenia doszło 24 czerwca 2017 r., podczas obchodów 41. rocznicy Radomskiego Czerwca ’76 – mówi prokurator okręgowy Mirosław Wachnik.

Prokuratura Okręgowa w Radomiu zaskarżyła wyrok w tej sprawie w całości. Największe kontrowersje budzi jednak udział Andrzeja Majdana w zdarzeniu. Zdaniem prokuratury działacz KOD jest współwinny zamieszek, w przeciwieństwie do sądu, który go uniewinnił.

Prokuratura wnioskuje o uchylenie zaskarżonego orzeczenia i przekazanie sprawy z udziałem działacza KOD-u do ponownego rozpoznania. Apelację będzie rozpatrywać Sąd Okręgowy w Radomiu.

Komentarze