Automobilklub dla dzieciBędą mogły doskonalić swoje umiejętności jazdy na rowerze oraz na gokartach, pograć w gry zespołowe czy wziąć udział w szkoleniach z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego. 120 dzieci z najbiedniejszych radomskich rodzin już od poniedziałku będzie brało udział w zajęciach rekreacyjno-szkoleniowych „Wakacje w Automobilklubie Radomskim”

„Wakacje w Automobilklubie Radomskim” są finansowane w budżetu miasta Radomia. Zajęcia skierowane są do dzieci i młodzieży z terenu Radomia. Ich adresatami są osoby z rodzin najbiedniejszych, dysfunkcyjnych, zagrożonych patologią.
Spotkania będą się odbywały dwa razy w tygodniu.

Docelowo w zajęciach udział weźmie 120 dzieci. W każdym spotkaniu po 15 osób.

Zajęcia odbywać się będą 2 razy w tygodniu w następujących dniach i godzinach:
poniedziałki – 15– 19
czwartki – 12– 16.

Program każdego z tych spotkań obejmuje dwa dwugodzinne bloki:
– blok I – jazdy na gokartach
– blok II – podstawowe szkolenie z zakresu techniki i obsługi gokarta.

Dla uatrakcyjnienia spotkań, jak również w przypadku opadów deszczu, organizatorzy przewidzieli zajęcia rekreacyjne i świetlicowe. Ramowy program tych zajęć przewiduje, m.in.: doskonalenie techniki jazdy rowerem – rowerowy tor przeszkód, gry zespołowe na świeżym powietrzu – mini piłka nożna, berek siatkarski, dwa ognie, kometka itp., zajęcia szkoleniowe z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, gry edukacyjne planszowe z zakresu brd, zajęcia plastyczne i konkursy, zajęcia integracyjne.

Uczestnicy zajęć otrzymają drobne upominki i nagrody w konkursach. Dzieci uczestniczące w zajęciach otrzymywać będą napoje chłodzące i gorące.

Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach mogą się kontaktować z osobą upoważnioną: Agnieszką Jabłońską tel/fax 48 364 17 14, 507 114 102.

Wakacje w Automobilklubie Radomskim” rozpoczną się 5 sierpnia i potrwają do 2 września.

Komentarze