Bank Żywności wciąż potrzebnyProblem głodu w Radomiu praktycznie nie istnieje. Niestety ubóstwo jest nadal tematem aktualnym. W naszym mieście istnieje kilka organizacji, które walczą z niedożywieniem. Jedną z nich jest Radomski Bank Żywności.

Banki Żywności powstały w latach 60-tych ubiegłego stulecia. Była to inicjatywa amerykańskiego biznesmena, który dostrzegł jak dużo żywności się marnuje, tylko dlatego że dane produkty nie trafiają w gusty klientów. Amerykanin postanowił taką żywność zebrać i przekazać ją do organizacji pomocowych, mówiła Anna Głogowska, koordynator pracy Radomskiego Banku Żywności. Tak narodziła się idea Banków Żywności, która dotarła do Polski w 1997 roku. Trzy lata później powstał Radomski Bank Żywności jako związek stowarzyszeń Ligi Kobiet Polskich, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i Caritasu Diecezji Radomskiej.

Radomski Bank Żywności współpracuje z innymi Bankami w Polsce i jak podkreśla Anna Głogowska, wymiana żywości między Bankami jest niezbędna. Istnieje federacja Polskich Banków Żywności, która skupia 34 Banki. Pracownicy Banków w Polsce znają się, przyjaźnią i przede wszystkim współpracują ze sobą. Dzięki współpracy, produkty które dany Bank otrzymał w bardzo dużej ilości, nie marnują się. W tym celu powstała Federacja Polskich Banków Żywności, która koordynuje rozdzielanie i dostarczanie darowizn z różnych firm między Bankami.

Pozyskiwanie i przechowywanie żywności na tak dużą skalę nie jest prostym zadaniem, zwłaszcza że wiele produktów ma krótki termin przydatności. Do Radomskiego Banku Żywności, który współpracuje z sieciami handlowymi, najczęściej trafia właśnie nabiał oraz produkty tuż przed końcem daty ważności. Mimo wszystko Banki wciąż nie otrzymują tego, co najczęściej się marnuje, czyli pieczywa, mięs i wędlin. W Polsce nadal aż 1/3 żywności zamiast na stole ląduje w koszu na śmieci, mówiła Anna Głogowska.

Najbliższe plany Radomskiego Banku Żywności opierają się na Programie Operacyjnym 2014-2020. Jest to program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej mający na celu wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących. Osoby, które wezmą udział w Programie poza otrzymaniem paczki żywnościowej, będą mogły skorzystać z działań integrujących na rzecz społeczności lokalnej, w tym bezpłatnych warsztatów.

 

Komentarze