Będzie zespół parlamentarny ds. podziału MazowszaPodpisy pod wnioskiem o powołanie zespołu parlamentarnego do spraw podziału województwa mazowieckiego już zostały zebrane

Na najbliższym posiedzeniu sejmu gremium zostanie utworzone. – Zespół będzie się składał z przedstawicieli wszystkich części województwa – powiedział w Mocnej Rozmowie poseł Prawa i Sprawiedliwości, Marek Suski.

Województwo mazowieckie zostało podzielone statystycznie po to, aby w Unii Europejskiej w dyskusji o przyszłym okresie programowania móc rozmawiać o dwóch obszarach o różnym poziomie rozwoju – o lepiej rozwiniętym czyli Warszawie i Mazowszu regionalnym – mówi marszałek Mazowsza Adam Struzik.

 

Zdaniem orędowników pomysłu wydzielenia Warszawy pozostawienie stolicy w granicach województwa może mieć wpływ na kolejny podział funduszy unijnych na lata 2021-2027.

Komentarze