full screen background image

Betonox oficjalnie wybranyMiejski Ośrodek Sportu i Rekreacji rozstrzygnął przetarg na dokończenie budowy Radomskiego Centrum Sportu

Jak czytamy w ogłoszeniu wykonawca którego oferta została uznana jako najkorzystniejsza, czyli konsorcjum firm Erekta i Interiors, odmówił zawarcia umowy o zamówienie publiczne.

W związku z tym zamawiający po zbadaniu oferty drugiej firmy uczestniczącej w przetargu, to jest Betonox Construction i stwierdzeniu że wykonawca ten nie podlega wykluczeniu wybrał tę właśnie ofertę.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego zawarta zostanie w terminie nie krótszym niż 10 dni.

Komentarze