Budżet Powiatu Radomskiego na 2021 rok przyjętyBudżet Powiatu Radomskiego na 2021 rok uchwalony. Zgodnie z założeniami do wydania ma być co najmniej 200 milionów złotych, z czego prawie 53 mln zł przeznaczonych zostanie na inwestycje

Podczas ostatniej w tym roku sesji Rady Powiatu, radni jednogłośnie przyjęli projekt budżetu. Dokument zakłada kwotę prawie 200 milionów złotych, z czego na inwestycje przeznaczonych zostanie blisko 53 miliony złotych. 

– To bardzo ambitny budżet – mówi starosta radomski Waldemar Trelka

Na służbę zdrowia Powiat Radomski chce przeznaczyć ponad 22 miliony złotych, z czego najwięcej ma otrzymać Szpital w Pionkach. Dotacja w wysokości blisko 19 milionów złotych zostanie przeznaczona na kontynuację budowy nowych budynków oraz wkład własny do rezerwy ogólnej budżetu państwa. Największa kwota, bo ponad 24 miliony złotych przeznaczona zostanie na inwestycje drogowe. Na 2021 rok zaplanowano w sumie 17 zadań drogowych.

Wśród największych planowanych inwestycji związanych z edukacją znalazły się przebudowa i rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Chwałowicach – ponad 4,5 mln zł oraz remont sal gimnastycznych przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach i Zespole Szkół w Pionkach, a także remont boiska wielofunkcyjnego i bieżni przy Liceum Ogólnokształcącym w Iłży, na co powiat zaplanował ponad milion złotych.

Komentarze