Cztery iłżeckie projekty z dotacją konserwatora zabytkówMury zamku w Iłży zostaną częściowo odtworzone. Rewitalizację umożliwi dotacja przyznana właśnie przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zbytków. To jeden z czterech iłżeckich projektów z tegorocznym dofinansowaniem

Aż cztery iłżeckie projekty otrzymały dotacje Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na ten rok. Dzięki przyznanym dofinansowaniom zostanie m.in. przeprowadzony remont konserwatorski zabytkowego zespołu pieców garncarskich. – To bardzo ważna rewitalizacja z punktu widzenia historii iłżeckiej ceramiki, produkowanej w tym regionie od XV wieku – mówi Łukasz Babula z Muzeum Regionalnego w Iłży.

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków przyznał także dotacje na projekty związane z renowacją Zamku w Iłży. Pierwszy z nich dotyczy opracowania projektu budowlanego odbudowy kładki wejściowej łączącej zamek dolny z górnym oraz remontu dojść do obiektu i oświetlenia zamku. Drugi to konserwacja i odtworzenie części murów zamku górnego w Iłży w zakresie niezbędnym dla zachowania i i ustabilizowania konstrukcji zabytku.

Czwarty iłżecki projekt z tegoroczną dotacją dotyczy przeprowadzenia badań konserwatorskich polichromii sklepienia prezbiterium wraz z ołtarzem głównym w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny.

Komentarze