„Czy literatura może wpływać na społeczeństwo?”- debata literacka w radomskim Teatrze PowszechnymDziś o godz. 19 30 nad rolą literatury w kształtowaniu społeczeństwa zastanowią się wyjątkowi goście: Klementyna Suchanow, Anna Cieplak Łucja Iwanczewska oraz Dariusz Dobrzański

Debatę poprowadzi dramaturg, Michał Pabian. Mówi Jolanta Korłub Ogonkowska, kierownik literacki Teatru
Powszechnego w Radomiu:

Debata startuje o godz. 19:30. Wstęp jest bezpłatny. Wydarzenie będzie transmitowane na żywo na fanpage’u Teatru.

Klementyna Suchanow – pisarka, redaktorka, tłumaczka. Prowadzi badania na życiem i twórczością Witolda Gombrowicza. Jest autorką m.in. „Argentyńskich przygód Gombrowicza” biografii „Gombrowicz.Ja, geniusz” oraz książki „To jest wojna. Kobiety, fundamentaliści i nowe średniowiecze”.

Anna Cieplak – pisarka, animatorka kultury, działaczka społeczna. Laureatka Nagrody Literackiej im. W. Gombrowicza i Nagrody Conrada. Autorka powieści m.in.: „Ma być czysto”, „Lata powyżej zera”. „Rozpływaj się”. Prowadzi warsztaty twórczego pisania na Uniwersytecie Śląskim.

Łucja Iwanczewska – adiunkt w Katedrze Performatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor nauk humanistycznych. Absolwentka teatrologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się zagadnieniami performatywności zjawisk kultury współczesnej, ze szczególnym uwzględnieniem sztuk performatywnych. Publikowała m.in.: w „Dialogu”, „Didaskaliach”, „Performerze”, „Polish Theatre Journal”, „Tekstach Drugich”. Współpracowała m.in. z Akademią Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie czy Instytutem Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie.

Dariusz Dobrzański – doktor w Zakładzie Filozofii Społecznej i Politycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przedmiotem jego badań jest zarówno filozofia społeczna i polityczna, jak i socjologia i filozofia literatury. Do jego zainteresowań badawczych należą m.in.: solidarność społeczna, ruch obywatelski „Solidarność”, społeczne warunki odbioru dzieła, literatura Witolda Gombrowicza.

Komentarze