full screen background image

Dofinansowanie na sprzęt do nauki onlineSą pieniądze na sprzęt komputerowy do wirtualnych lekcji. Chodzi o uczniów i nauczycieli, którzy nie mają możliwości nauki online czy przeprowadzania zajęć zdalnie. To w ramach ministerialnego dofinansowania. O dotację mogą wnioskować samorządowcy

Trwa nabór wniosków o sfinansowanie komputerowego sprzętu do nauki zdalnej. Dotacja obejmuje zakup laptopów, tabletów oraz dostępu do internetu dla uczniów i nauczycieli. Dotyczy to osób niedysponujących wystarczającym sprzętem, by móc wdrożyć naukę zdalną. O dofinansowanie mogą się ubiegać samorządy. Do podziału jest 186 milionów złotych. Wysokość dofinansowania jest uzależniona od liczby uczniów w określonej gminie lub powiecie. Jak deklaruje Ministerstwo Edukacji Narodowej – złożenie wniosku gwarantuje wypłatę dofinansowania, a wkład własny nie jest wymagany.

Wysokość dotacji będzie wynosiła od 35 tys. zł do 100 tys. zł. Sugerowana cena jednego komputera lub laptopa nie powinna przekroczyć 3 tys. 500 zł, a tabletu 1 tys. 500 zł.

Komentarze