full screen background image

Drugi konkurs na dyrektora Teatru PowszechnegoMiasto ogłosiło drugi konkurs na dyrektora teatru w Radomiu. Swoje oferty kandydaci mogą zgłaszać do 13 sierpnia. Konkurs ma zostać rozstrzygnięty do 30 sierpnia. Dzień później upływa kadencja obecnego dyrektora „Powszechnego”

Kandydaci muszą mieć m.in. wykształcenie  wyższe magisterskie, minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w pracy artystycznej związanej z teatrem, filmem lub telewizją, minimum 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu w sferze kultury lub minimum 3-letnie doświadczenie w reżyserii lub kierowaniu produkcją teatralną, filmową lub telewizyjną. – Dodatkowo preferowane umiejętności i kompetencje to m.in.doświadczenie przy realizacji międzynarodowych i ogólnopolskich przedsięwzięć artystycznych, doświadczenie w kierowaniu zespołem nie mniejszym niż 30 osób, doświadczenie w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków finansowych oraz doświadczenie w pracy w teatrze i znajomość specyfiki pracy tej instytucji – informuje Urząd Miejski.

Oferty kandydatów, oprócz życiorysu oraz wymaganych dokumentów i oświadczeń, muszą zawierać także autorski, pisemny program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, z uwzględnieniem możliwości finansowych instytucji, obejmujący okres trzech sezonów artystycznych, począwszy od sezonu 2019/2020, zawierający m.in. model zarządzania, plan rozwoju oraz pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych, plan programowo – artystyczny teatru, w tym zarys repertuaru na dwa kolejne sezony artystyczne dla czterech scen funkcjonujących w teatrze, z uwzględnieniem organizacji kolejnej edycji Międzynarodowego Festiwalu Gombrowiczowskiego.

Kandydaci na złożenie ofert mają czas do 13 sierpnia do godz. 12.00. Zgłoszenia mają zostać rozpatrzone do 30 sierpnia.

Przypomnijmy, że pierwszy konkurs na stanowisko dyrektora ‚Powszechnego” nie został rozstrzygnięty. Swoje zastrzeżenia do niego przedstawiło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (więcej na ten temat dowiesz się tutaj).

Komentarze