E-apteka w szpitalu miejskimRadomski Szpital Specjalistyczny pozyskał ponad 5 mln 100 tys zł ze środków unijnych na informatyzację aptek szpitalnych. Dotyczy to systemu przechowywania i podawania leków i dostosowania istniejącego systemu informatycznego do wdrożenia e-usług dla potrzeb pacjentów i pracowników. Pieniądze zostaną podzielone między 3 placówki

Szpitalna apteka w miejskiej lecznicy zostanie zinformatyzowana. W placówce zostanie wdrożony nowoczesny system e-usług, dzięki któremu przechowywanie i wydawanie leków będzie bezpieczniejsze i sprawniejsze. Automatyzacja procesu wydawania farmaceutyków ma także zwiększyć efektywność pracy personelu medycznego – mówi Marek Pacyna, dyrektor miejskiej lecznicy.

Jak podkreśla Grażna Penza, zastępca dyrektora miejskiej lecznicy – system e-apteki usprawni rozprowadzanie leków między oddziałami i wyeliminuje ryzyko pomyłki podania pacjentowi niewłaściwego farmaceutyku.

Informatyzację aptek szpitalnych i zakup sprzętu komputerowego umożliwi unijna dotacja. Pozyskał ją dla trzech placówek Radomski Szpital Specjalistyczny. Z dofinansowania zostanie zakupione także wyposażenie, m.in.: szafy lekowe, wózki do transportu medykamentów oraz sprzęt komputerowy.

E-system ma służyć przede wszystkim pacjentom – podkreśla wicemarszałek Rafał Rajkowski. Zmodernizowany program wyeliminuje zagrożenie podania leków przeterminowanych. System będzie też przypominał o konieczności realizacji zlecenia czyli podania leku w odpowiedniej dawce.

W Radomskim Szpitalu Specjalistycznym zostanie także uruchomiona e-Karta Znieczuleń. To aplikacja, dzięki której lekarz będzie mógł uzyskać bieżącą informację o stanie pacjenta i szybciej podjąć właściwą decyzję o dalszym leczeniu.

Komentarze