Edukreator na MazowszuCiekawe lekcje, zaangażowani nauczyciele, szkoła otwarta na potrzeby swoich podopiecznych – to marzenia niejednego ucznia. Takie placówki są na Mazowszu i warto je docenić. Ma temu służyć nowy konkurs Edukreator na Mazowszu, który skierowany do szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz nauczycieli.

Upowszechnianie dziedzictwa narodowego i ochrony kultury, oryginalne lekcje wybiegające poza ogólne ramy nauczania, wspieranie rozwoju twórczego myślenia uczniów, integrowanie środowiska szkolnego i pozaszkolnego to tylko niektóre kryteria oceny placówek szkolnych, które zgłoszą się do konkursu.

– Chcemy, aby mazowieckie szkoły były miejscem, w którym uczniowie rozwijają swoje pasje, a nauka była przyjemnością. Organizujemy konkurs Edukreator na Mazowszu nie tylko z myślą o nagradzaniu, ale również promocji nowych, oryginalnych pomysłów wprowadzanych przez nauczycieli – mówi marszałek Adam Struzik.

Edukreator na Mazowszu jest organizowany w czterech kategoriach: kreatywny nauczyciel szkoły podstawowej i szkoły ponadpodstawowej oraz kreatywna szkoła podstawowa i szkoła ponadpodstawowa. Kandydatem do tytułu może być osoba, która wyróżnia się wyobraźnią, pomysłowością oraz niebanalnym sposobem prowadzenia lekcji.

Natomiast szkoły powinny stwarzać przestrzeń do kreatywnego rozwoju ucznia, a także być miejscem, w którym rozwijane są ich talenty i umiejętności. W trakcie weryfikacji zgłoszeń można zdobyć maksymalnie 50 punktów.

– Promujemy szkoły, które z własnej inicjatywy dużo robią by edukować młodzież m. in. w zakresie kultury. Chcemy nagrodzić te placówki, które robią coś więcej niż realizowanie podstawy programowej. Szkoły, które inspirują, rozwijają i poszerzają horyzonty. Na Mazowszu działają liczne grupy literackie, teatry, które pozwalają angażować społeczność szkolną na rzecz ochrony kultury – mówi Agnieszka Kuźmińska, zastępca dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki UMWM w Warszawie.

Dla laureatów przewidziano nagrody finansowe. Zwycięzcy w kategorii kreatywnych nauczycieli otrzymają po 10 tys. zł, natomiast nagrodzone szkoły po 5 tys. zł.

– Będziemy starali się nagradzać i promować projekty, które w nowatorski sposób zachęcą młodych ludzi do udziału w kulturze nie tylko biernego, ale również jej współtworzenia. Chcemy znaleźć najciekawszy pomysł realizowany w tym zakresie na Mazowszu – podkreśla Paweł Cukrowski, dyrektor Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki UMWM w Warszawie.

Nabór wniosków potrwa do 6 listopada. Dokumenty można składać osobiście lub wysłać pocztą na adres:

Departament Kultury, Promocji i Turystyki, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa.

Komentarze