Emerytura matczyna tzwn. Mama 4 Plus komu przysługuje?Emerytura matczyna- to rodzicielskie świadczenie uzupełniające może otrzymać matka, która urodziła i wychowała, co najmniej czworo dzieci, a w przypadku jej śmierci albo porzucenia dzieci – pieniądze może dostać ojciec

Pociechy nie muszą być biologiczne, mogą być adoptowane bądź współmałżonka. Dodatkowe kryteria, aby otrzymać to świadczenie to: ukończenie wieku emerytalnego (kobiety 60 a mężczyźni 65 lat), brak środków niezbędnych do życia, obywatelstwo polskie lub prawo pobytu. Trzeba także mieszkać w Polsce.
O szczegółach mówi Piotr Olewiński regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa mazowieckiego.

Emerytura dla matek to kwota równa najniższej emeryturze, wynosi  1250,88 zł brutto. Wnioski o świadczenia przyjmuje ZUS lub KRUS. Jeżeli osoba, która ubiega się o świadczenie z programu Mama 4 Plus pobiera już środki z innego zasiłku, wówczas kwota przyznana jej z programu będzie uzupełnieniem do wysokości minimalnej emerytury.

Komentarze