full screen background image
Search

Etaty dla radomskich nauczycieli


Rządowa reforma edukacji negatywnie wpłynę na sytuację radomskich nauczycieli. Z analizy przeprowadzonej przez Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego, zlikwidowanych zostało aż 96 etatów na terenie gminy Radom

Na podstawie zapisów Karty Nauczyciela w szkołach, a dla których organem prowadzącym jest Gmina Radom, aż 53 nauczycieli straciło pracę. Ponad to 42 osoby przeszły w stan nieczynny, 21 kolejnych przeszło na emerytury, a 118 nauczycieli zostało zmuszonych do uzupełnienia etatu.

By uzupełnić nauczycielski etat osoby w tej sytuacji muszą „wędrować” od szkoły do szkoły. Zdarza się, że jednego dnia taki nauczyciel ma lekcje w trzech, czterech placówkach. Nie jest to komfortowa sytuacja, zwłaszcza że szkoły często oddalone są od siebie o kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt kilometrów.

W odpowiedzi na tę sytuację, w naszym mieście i okolicach powstało 127 nowych etatów dla nauczycieli. Ten ruch ze strony miasta ma na celu zminimalizować skutki reformy.

Również we wrześniu tego roku zostało zwiększone pensum nauczyciela wspomagającego, prowadzącego zajęcia sportowe, czy psychologiczno-pedagogiczne. Warto dodać, że w radomskich placówkach oświatowych nie dokonano zwolnień wśród pracowników administracyjnych.

Wszystkie te działania są jednak kroplą w morzu, a morzem jest problem zmniejszenia zapotrzebowania na nauczycieli i pedagogów.

KomentarzeCLOSE
CLOSE