full screen background image

Fundusze dla powiatu kozienickiego286 tys. zł trafi z budżetu Mazowsza do powiatu kozienickiego. Pieniądze zostaną przeznaczone m.in.: na zakup systemu monitorującego stan jakości powietrza w gminie Garbatka-Letnisko, remont pomieszczeń socjalnych strażnicy w OSP Kozienice czy urządzenie zieleni w przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Magnuszew

– Gmina Kozienice złożyła 5 wniosków – mówi burmistrz Kozienic, Piotr Kozłowski.

Pieniądze trafią też do Garbatki Letnisko.

Pieniądze trafią też do pięciu sołectw w gminie Magnuszew. Na co m.in. zostaną wydane mówi Marek Drapała wójt gminy Magnuszew.

Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza

Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza to pilotażowy program samorządu województwa mazowieckiego, którego celem jest polepszenie jakości powietrza na Mazowszu. O pomoc mogły ubiegać się gminy wiejskie, miejskie i wiejsko-miejskie. W tegorocznej edycji złożonych zostało 119 wniosków. Wsparcie otrzymało 110 projektów. W sumie na ich realizację z budżetu Mazowsza przeznaczone zostaną 4,8 mln zł. Przyznane wsparcie gminy wykorzystają m.in. na zakup narzędzi do kontroli palenisk domowych, oczyszczaczy powietrza, tworzenie terenów zielonych czy zakup systemu służącego do informowania o jakości powietrza. Z powiatu kozienickiego wsparcie na zakup systemu monitorującego stan powietrza otrzyma gmina Garbatka-Letnisko.

 1. Garbatka-Letnisko Zakup systemu monitorującego stan jakości powietrza w gminie Garbatka-Letnisko 7 958,00
  2. Policzna Gmina Wyposażenie szkół na terenie gminy Policzna w oczyszczacze powietrza 9 995,00

Pomoc Finansowa dla Miast i Gmin na Zakup Sprzętu Przeciwpożarowego

Na Mazowszu działa dwa tysiące jednostek OSP, w których aktywnie działa blisko 75 tys. strażaków. Co roku samorząd Mazowsza wspiera strażaków ochotników przeznaczając środki na zakup sprzętu, wozów strażackich, umundurowania oraz remonty strażnic. W tym roku trafi do nich 10 mln zł. Gminy z powiatu kozienickiego otrzymają ponad 66,9 tys. zł wsparcia. Środki te zostaną przeznaczone na remonty drzwi garażowych i pomieszczeń socjalnych w strażnicach OSP czy zakup sprzętu.

1. Kozienice remont pomieszczeń socjalnych strażnicy w OSP Kozienice 12 400,00
2. Magnuszew remont drzwi garażowych strażnicy w OSP Rozniszew 12 000,00
3. Gniewoszów Motopompa dla OSP Wysokie Koło 21 700,00
4. Kozienice Motopompa dla OSP Samwodzie 18 000,00
5. Kozienice Sprzęt specjalistyczny dla OSP Kozienice 2 800,00

Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw

Na Mazowszu jest ok. 7,3 tys. sołectw. To właśnie z myślą o nich uruchomiliśmy Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw. Dzięki wsparciu samorządu Mazowsza zrealizowanych zostanie blisko 1178 różnego rodzaju projektów. W powiecie kozienickim wsparcie z samorządu województwa otrzymało 24 sołectwa z 5 gmin – Głowaczów, Sieciechów, Gniewoszów, Kozienice oraz Magnuszew. W ramach programu można było uzyskać maksymalne wsparcie w wysokości 10 tys. zł dla jednego projektu. Każda gmina mogła złożyć do 5 wniosków na 5 różnych zadań, ale sołectwo mogło uzyskać dofinansowanie na realizację jednego zadania.

 1. Głowaczów Wyposażenie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Brzóza 10 000,00
  2. Głowaczów Budowa placu zabaw w sołectwie Miejska Dąbrowa 10 000,00
  3. Głowaczów Remont budynku świetlicy w Wólce Brzózkiej 10 000,00
  4. Głowaczów Budowa placu zabaw w sołectwie Bobrowniki 10 000,00
  5. Sieciechów Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy oraz zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w sołectwie Głusiec 5 000,00
  6. Sieciechów Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w sołectwie Kępice 5 000,00
  7. Sieciechów Remont świetlicy wiejskiej w sołectwie Wola Klasztorna 5 000,00
  8. Sieciechów Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w sołectwie Opactwo 5 000,00
  9. Sieciechów Ułożenie chodnika na terenie rekreacyjnym w sołectwie Mozolice Duże 5 000,00
  10. Gniewoszów Utworzenie siłowni zewnętrznej w miejscowości Markowola 10 000,00
  11. Gniewoszów Wymiana pokrycia dachowego na budynku strażnicy OSP w Zwoli 10 000,00
  12. Gniewoszów Utworzenie boiska trawiastego do piłki nożnej w miejscowości Sarnów 10 000,00
  13. Gniewoszów Utworzenie siłowni zewnętrznej w miejscowości Oleksów 10 000,00
  14. Gniewoszów Utworzenie siłowni zewnętrznej w miejscowości Regów Stary 10 000,00
  15. Kozienice Utrzymanie terenów zielonych sołectwa i OSP Samwodzie, zakup doposażenia kuchni i mebli do Sali szkoleniowej remizy OSP 10 000,00
  16. Kozienice Doposażenie sali OSP Koła Gospodyń w Nowej Wsi „Babeczki z pieprzem i solą” i Remizy OSP w sołectwie 10 000,00
  17. Kozienice Zakup i montaż altany na teren rekreacyjno-sportowy sołectwa Łuczynów 7 500,00
  18. Kozienice Zakup Quada dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Chodkowskiej 10 000,00
  19. Kozienice Wykonanie oświetlenia ulicznego w kierunku Majdan 9 000,00
  20. Magnuszew Wyposażenie budynku społeczno-kulturalnego na potrzeby świetlicy wiejskiej w Przewozie Tarnowskim 10 000,00
  21. Magnuszew Urządzenie zieleni w przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Magnuszew 10 000,00
  22. Magnuszew Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Trzebieniu 10 000,00
  23. Magnuszew Wyposażenie nowo wybudowanej świetlicy wiejskiej w Dębowoli  10 000,00
  24. Magnuszew Budowa altany – wiaty rekreacyjnej w przestrzeni publicznej sołectwa Basinów 10 000,00
Komentarze