Górska-Streicher dyrektorką Resursy od Nowego RokuPrezydent Radomia wydał zarządzenie o powołaniu od 1 stycznia 2021 roku Justyny Górskiej-Streicher na stanowisko dyrektora Ośrodka Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska”

Wydane rozporządzenie jest konsekwencją wyniku konkursu na kandydata na szefa placówki. We wrześniu bieżącego roku komisja konkursowa składająca się z przedstawicieli władz miasta, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, stowarzyszeń twórczych i pracowników Resursy zarekomendowała Justynę Górską-Streicher na stanowisko dyrektora Resursy Obywatelskiej. Prezydent Radosław Witkowski rekomendacje komisji przyjął.

Justyna Górska-Streicher z wykształcenia jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie etnologii. Od 2005 roku pracowała w Muzeum Wsi Radomskiej gdzie ostatnio kierowała jednym z jego działów. Ma doświadczenie w organizacji wystaw i prezentacji sztuki. Jest autorką wielu publikacji i laureatką nagród m.in. za organizację wydarzeń kulturalnych. Została też wyróżniona Odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

Do zadań nowego dyrektora będzie należało kierowanie nie tylko placówką przy ulicy Malczewskiego, ale także częścią kulturalną kamienicy Deskurów. O jej włączeniu w struktury Resursy zdecydowali radomscy radni.

Obecnej dyrektorce Resursy Obywatelskiej kadencja wygasa 31 grudnia.

Komentarze