Gość Radia Radom: Albert MemetiAlbert Memeti jeden z najbardziej utalentowanych śpiewaków operowych młodego pokolenia o pasji, łamaniu stereotypów, operze, koncertach i powrotach do Jedlni – Letnisko.

Rozmawia Joanna Stachurska-Ruszkowska


Komentarze