Jedlnia-Letnisko będzie miastemTo będzie czwarte miasto w powiecie radomskim. Jedlnia-Letnisko – dziś wieś – od 1 stycznia przyszłego roku zmieni status. Uchwała w tej sprawie zostanie podjęta jeszcze w tym miesiącu

Jedlnia-Letnisko będzie miastem. Uchwałę w tej sprawie rząd podejmie do końca lipca. O zmianę statusu Jedlni-Letnisko wnioskował wójt Piotr Leśnowolski zyskując poparcie mieszkańców, rady gminy oraz wojewody mazowieckiego. Finalnie wniosek pozytywnie zaopiniowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zmiana statusu Jedlni-Letnisko ze wsi na miasto zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2022 roku – informuje Paweł Szefernaker sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Wyższy status dla Jedlni-Letnisko to poza zmianą rangi szansa na rozwój turystyki – uważa Łukasz Mierzejewski, radny gminy i członek Społecznego Komitetu Poparcia Inicjatywy dla Praw Miejskich Jedlni-Letnisko. Ponadto to także możliwość ubiegania się o dofinansowania z puli przeznaczonej dla miast do 5 tys. mieszkańców.

W skład gminy Jedlnia-Letnisko wchodzi 21 wsi sołeckich. Gminę zamieszkuje blisko 13 tysięcy mieszkańców, z czego blisko 4 tysiące to mieszkańcy jej stolicy – Jedlni-Letnisko.

Komentarze