Jedlnia-Letnisko chce oczyścić i zmodernizować zalewJedlnia-Letnisko stara się o fundusze na oczyszczenie i modernizacje zalewu w Siczkach. Jeśli uda się zdobyć fundusze na ten cel, zmieni się również infrastruktura wokół akwenu

Zalew w Siczkach to jeden z najbardziej popularnych akwenów w regionie Radomia. W okresie letnim jest oblegany przez wypoczywających. Zbiornik wymaga jednak gruntownej modernizacji, w tym oczyszczenia dna.
– To bardzo duże przedsięwzięcie – mówi Piotr Leśnowolski, wójt Jedlni-Letnisko

Oprócz samego zbiornika, zmieni się także infrastruktura wokół zalewu Siczki. Gmina planuje wybudować m.in. ścieżki rowerowe. W grudniu 2020 roku w sąsiedztwie akwenu otworzono skatepark. Reprezentacyjną rolę pełni ulica Nadrzeczna, która biegnie wzdłuż zalewu.

Zalew w Siczkach leży w obszarze Natura 2000. Zbiornik ma powierzchnię ok. 40 ha. W zalewie żyją różne gatunki ryb m.in. płocie, karasie, karpie, okonie, szczupaki, tołpygi i amury.

Dokumentacja techniczna projektu jest już gotowa. Obecnie władze Jedlni-Letniska starają się o fundusze na ten cel.

Komentarze