full screen background image

Kaziki 2019: dwie nowe wystawy w „Resursie”Galeria „Resursa” zaprasza w piątek, 1 marca  o godz. 18.00 na otwarcie dwóch wystaw zorganizowanych w ramach „Kazików 2019”: wystawę fotografii Jerzego Kutkowskiego pt. „Kościoły Wilna” oraz wystawę grafiki Grety Grendaitė z Kowna pt. „Wojenne taktyki”. – Jerzy Kutkowski jest artystą malarzem oraz fotografikiem, a także człowiekiem o wielkiej wiedzy związanej z naszym miastem. Greta Grendaitė to artystka młodej generacji, która podczas wernisażu pokaże bardzo ciekawy cykl grafik będący wynikiem jej obserwacji życia codziennego i relacji międzyludzkich  – opisuje Marcin Kępa z OKiSz „Resursa Obywatelska”.  

Jerzy Kutkowski urodził się w 1950 r. w Radomiu. Studia na Wydziale Sztuki w Wyższej Szkole Pedagogicznej (ob. Uniwersytet Pedagogiczny) w Krakowie (dyplom z rysunku i fotografii). Ukończył także studia podyplomowe z organizacji i zarządzania oświatą. W roku 1990 był współorganizatorem Liceum Sztuk Plastycznych i Policealnego Studium Reklamy w Radomiu. Od początku aż do przejścia na emeryturę w 2016 r. był nauczycielem fotografii i rysunku w tych szkołach, wychowawcą i promotorem prac dyplomowych z wystawiennictwa i reklamy wizualnej.
Działalność twórczą prowadzi w zakresie rysunku, fotografii, malarstwa i grafiki wydawniczej. Ma w swoim dorobku opracowania ilustracyjne i graficzne kilkudziesięciu książek, głównie o charakterze regionalnym. Ulubione obszary fotograficzne to: reportaż, photo-street, martwa natura zastana, pejzaż, głównie miejski, fotografia eksperymentalna. Swoje prace plastyczne i fotograficzne prezentował na ponad 200 wystawach w kraju oraz w Belgii, w Niemczech, Wielkiej Brytanii, we Francji, na Węgrzech, Łotwie i Ukrainie.

Miał także ponad 50 wystaw indywidualnych. Za swe prace wyróżniany i nagradzany (chociaż bardzo rzadko bierze udział w konkursach).
Jego prace znajdują się w zbiorach muzealnych i prywatnych w kraju i zagranicą (m.in. w Belgii, Niemczech, USA, Francji, Włoszech np. w sanktuarium maryjnym w Mentorelli k. Rzymu).

W 1979 r. papież Jan Paweł II podczas I Pielgrzymki do Polski otrzymał jego obraz jako dar od Diecezji Sandomierskiej.
Interesuje się również turystyką, historią sztuki i historią fotografii, ochroną zabytków oraz historią regionu radomskiego i miasta Radomia. Współpracuje z czasopismami lokalnymi („Miesięcznik Prowincjonalny”, „Arteria”) i ogólnopolskimi
(” Konteksty”) , do których pisze, fotografuje i rysuje.

– Jerzy Kutkowski, którego myślę w naszym mieście nie trzeba przedstawiać, to także pasjonat wypraw turystycznych. Twórczym efektem podróży do stolicy Litwy jest wystawa pt. „Kościoły Wilna”, która obrazuje 15 świątyń. Cześć z nich to cerkwie. Każdy, kto przyjdzie na tę wystawę, będzie mógł podziwiać ponad 60 pięknych fotogramów – mówi Marcin Kępa, kierownik Działu Dziedzictwa Kulturowego „Resursy”.

Greta Grendaitė urodziła się w 1980 r. w Kownie. Studiowała grafikę w Wileńskiej Akademii Sztuk Pięknych, Wydział Sztuki w Kownie oraz historię sztuki i krytykę na Vytautas Magnus University (MA). Studia podyplomowe w Japonii z zakresu języka i kultury japońskiej. Ma na swoim koncie duży dorobek artystyczny. Swoje prace eksponowała na ponad 10 wystawach indywidualnych i w ponad 70-ciu zbiorowych oraz uczestniczyła w wielu międzynarodowych projektach artystycznych. Niejednokrotnie nagradzana i wyróżniana.

Jest autorką kilkunastu publikacji naukowych w dziedzinie sztuki i kultury oraz prelegentem na konferencjach z dziedziny grafiki: „Grafika na rozdrożu sztuki współczesnej” (Wilno, 2008 r.) i „Japoński obraz w Europie” (Kowno, 2007 r.). Członek Litewskiego Stowarzyszenia Twórców (od 2009 r.) i Związku Litewskich Artystów Fotografików (od 2002 r.).

– Zawsze staramy się podkreślać pewną więź, która łączy Radom z Litwą, stąd wystawa artystki pochodzącej z tego kraju. Tym razem będzie to Greta Grendaitė, graficzka, choć o pokolenie młodsza od Jerzego Kutkowskiego, to mająca już ma swoim koncie wiele sukcesów. Na jej wystawie zostanie zaprezentowany bardzo ciekawy cykl grafik zatytułowany „Wojenne taktyki”. Nie jest to tematyka ściśle związana z konfliktami zbrojnymi, lecz z wojną, którą ludzie toczą od najmłodszych lat na wielu płaszczyznach. Grafiki te, połączone są w dyptyki, co też ma swoje znaczenie – opisuje Marcin Kępa.

Wystawa grafiki „Wojenne taktyki” czynna będzie do 22 marca, natomiast fotografii pt. „Kościoły Wilna” do 29 marca.

Wstęp wolny.

Komentarze