Kolejna termomodernizacja w Radomiu dzięki wsparciu Unii EuropejskiejZespól Szkół Elektronicznych w Radomiu wkrótce przejdzie termomodernizację

Na ten cel, zarząd województwa mazowieckiego przekazał ponad 3 miliony unijnego wsparcia w ramach RPO WM 2014-2020. W ramach tej inwestycji między innymi zmodernizowane zostaną stropy i ściany zewnętrzne budynku, zamontowany węzeł cieplny a także panele fotowoltaiczne. Mówi wicemarszałek Rafał Rajkowski:

Całkowita wartość projektu to ponad 5 milionów złotych. Umowy w tej sprawie podpisali wicemarszałek Rafał Rajkowski oraz wiceprezydent Jerzy Zawodnik.

Komentarze