Konkurs na najlepszą pracę dyplomowąPrezydent Miasta Radomia ogłasza nabór prac do konkursu na najlepszą pracę inżynierską, licencjacką lub magisterską poświęconą tematyce rozwoju gospodarczego naszego miasta. Do konkursu mogą być zgłaszane prace dyplomowe z zakresu wszelkich dyscyplin i obszarów nauki, poświęcone tematyce rozwoju gospodarczego Radomia. Prace przyjmowane będą od 1 do 30 czerwca br. 

– Przyjmowane będą prace obronione w roku konkursowym lub w roku poprzednim. Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie pracy inżynierskiej, licencjackiej lub magisterskiej wraz z niezbędnymi załącznikami określonymi w regulaminie konkursu – informuje radomski magistrat.

Pracę inżynierską, licencjacką lub magisterską wraz z niezbędnymi załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie osobiście w terminie od 01.06.2019 r. do 30.06.2019 r. w Biurze Obsługi Radomskiej Strefy Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Radomiu, ul. Żeromskiego 53, pokój 105, 106, 26-602 Radom, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 lub za pośrednictwem poczty, wysyłając na adres:

Urząd Miejski w Radomiu
Biuro Obsługi Radomskiej Strefy Gospodarczej
ul. Żeromskiego 53
26-602 Radom

Więcej informacji na temat zasad konkursu, w tym regulamin oraz niezbędne formularze można znaleźć na stronie: http://www.investinradom.pl/page/9,ogloszenia.html?id=338

Źródło: UM Radom

Komentarze