Konsultują jak jeździć po WacynieJeszcze tylko do jutra można zgłaszać swoje uwagi do proponowanych zmian organizacji ruchu na radomskim Wacynie. Dotyczą one ulic Szczęśliwej, Urodzajnej, Na Stoku, Zielonej, Żyznej, Zajęczej, Uroczej, Nadziei oraz Sarniej

W tej sprawie odbyły się już dwa spotkania z mieszkańcami. Zdania na temat propozycji urzędników były podzielone.

Proponowane są cztery warianty zmian. Pierwszy dotyczy wprowadzenia strefy Tempo 30. Drugi zakłada ustanowienie strefy zamieszkania. W trzecim zaproponowano rozwiązanie łączące strefę Tempo 30 i ulice dwukierunkowe. A w czwartym strefę zamieszkania z ulicą Żyzną jako jednokierunkową. Zgłoszono wiele uwag do przedstawionych propozycji jak i do istniejących rozwiązań.

Mieszkańcy Wacyna mają nadzieję, że dzięki konsultacjom będą mieć realny wpływ na zmiany w swojej dzielnicy.

Opinie dotyczące proponowanych zmian można składać w Biurze Rady Miejskiej, Urzędzie Miejskim oraz Centrum Organizacji Pozarządowych a także pod adresem mailowym konsultacje@umradom.pl.

 

Komentarze