full screen background image
Search

Konsultują jak jeździć po Wacynie

->

Jeszcze tylko do jutra można zgłaszać swoje uwagi do proponowanych zmian organizacji ruchu na radomskim Wacynie. Dotyczą one ulic Szczęśliwej, Urodzajnej, Na Stoku, Zielonej, Żyznej, Zajęczej, Uroczej, Nadziei oraz Sarniej

W tej sprawie odbyły się już dwa spotkania z mieszkańcami. Zdania na temat propozycji urzędników były podzielone.

Proponowane są cztery warianty zmian. Pierwszy dotyczy wprowadzenia strefy Tempo 30. Drugi zakłada ustanowienie strefy zamieszkania. W trzecim zaproponowano rozwiązanie łączące strefę Tempo 30 i ulice dwukierunkowe. A w czwartym strefę zamieszkania z ulicą Żyzną jako jednokierunkową. Zgłoszono wiele uwag do przedstawionych propozycji jak i do istniejących rozwiązań.

Mieszkańcy Wacyna mają nadzieję, że dzięki konsultacjom będą mieć realny wpływ na zmiany w swojej dzielnicy.

Opinie dotyczące proponowanych zmian można składać w Biurze Rady Miejskiej, Urzędzie Miejskim oraz Centrum Organizacji Pozarządowych a także pod adresem mailowym konsultacje@umradom.pl.

 

Komentarze