Koronawirus. Rośnie liczba dawców osoczaTo już 12 dawców w niecałe 3 tygodnie – do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Radomiu codziennie zgłaszają się ozdrowieńcy, którzy chcą oddać swoje osocze. To płyn z przeciwciałami, pomocny w zwalczaniu koronawirusa

Coraz więcej radomian oddaje osocze. Chodzi o ozdrowieńców, którzy pokonali koronawirusa i w swoim organizmie mają przeciwciała. Jak informuje Katarzyna Stanios z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Radomiu, do tej w radomskiej placówce swoje osocze oddało 12 osób i ta liczba codziennie rośnie. 

Osocze osób wyleczonych z COVID-19 zawiera przeciwciała czyli białka odpornościowe. Transfuzja takiego płynu chorym na koronawirusa może pomóc im wyzdrowieć. Osocze pobiera się bezpośrednio od ozdrowieńca z dwoma ujemnymi wynikami badań na obecność COVID-19 – mówi lekarz Marcin Gradowski. 

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Radomiu prosi także radomian o oddawanie krwi. To niezmiennie deficytowy płyn, niezbędny do przeprowadzenia operacji. Na chwilę obecną placówka posiada niewielkie rezerwy tylko dwóch plusowych grup krwi: A i AB.

Komentarze