Łukasz Zaborowskidr Łukasz Zaborowski prezes Radomskiego Towarzystwa Naukowego był gościem Mocnej Rozmowy.
Rozmawia Aneta Pieńkowska.

Komentarze