Mazowsze przyznało dotacje na remonty zabytków



11 milionów złotych to kwota jaką samorząd województwa mazowieckiego przeznaczy na remont i konserwację 134 mazowieckich zabytków

Dzięki dotacjom w Radomiu będzie możliwa kontynuacja m.in. konserwacji polichromii w kaplicy Matki Bożej Anielskiej w kościele oo. Bernardynów. Dalszego ciągu doczekają się także prace konserwatorsko-restauratorskie przy wystroju ścian renesansowej kaplicy Kochanowskich w kościele farnym. Jak mówi Elżbieta Lanc, członek zarządu Mazowsza, mimo pandemii nabór cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. – Wpłynęło 198 wniosków, a do oceny merytorycznej zakwalifikowało się ich 166 – dodaje Lanc.

W regionie radomskim zostaną także odrestaurowane zabytki m.in. w Szydłowcu, Pionkach, Iłży, Przysusze, Przytyku czy Solcu nad Wisłą.

Komentarze