Miasto skonsultuje PSZOK na PotkanowieZ początkiem sierpnia ruszą konsultacje społeczne dotyczące nowej lokalizacji Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Proponowane miejsce znajduje się przy ulicy Żelaznej na Potkanowie. – W trakcie konsultacji będą mogli wypowiedzieć się wszyscy mieszkańcy Radomia – wyjaśnia Emil Jaskulski, kierownik referatu komunikacji społecznej urzędu miejskiego.

Urzędnicy zapytają się radomian między innymi o to jak oceniają zaproponowaną lokalizację, jakie są wady i zalety tego miejsca oraz czy będą korzystać z PSZOK-u gdyby znalazł się on przy ulicy Żelaznej.

Przypomnijmy, pierwotnie PSZOK dla południowej części Radomia miał powstać przy ulicy Wjazdowej obok zajezdni MPK. Zgody na taką lokalizację nie wydali mieszkańcy Żakowic, którzy bali się między innymi, że będą tam gromadzone odpady niebezpieczne. Po protestach mieszkańców władze Radomia wycofały się z optowania za tą lokalizacją. – Ale nie wycofujemy się z pomysłu PSZOK-u dla południowej części miasta. Zwłaszcza, że dostaliśmy dofinansowanie unijne na jego powstanie – tłumaczy Jerzy Zawodnik, wiceprezydent odpowiedzialny za ochronę środowiska w mieście.

Konsultacje społeczne dotyczące nowej lokalizacji PSZOK-u odbędą się w dniach 1-15 sierpnia.

Komentarze