full screen background image

Muzeum Gombrowicza podsumowało 11 lat pracy11 lat działalności, 48 spektakli i czytań aktorskich, 95 koncertów, 76 spotkań autorskich. Muzeum Gombrowicza we Wsoli podsumowało swoją działalność

To lata intensywnej, ale bardzo ciekawej pracy zarówno w kraju jak i za granicą – mówi Ewa Witkowska, zastępca kierownika Muzeum Gombrowicza

Założeniem muzeum jest zainteresowanie młodych twórców i odbiorców kulturą Gombrowicza, choć początki nie były łatwe – dodaje Tomasz Tyczyński, kurator Muzeum.

Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli jest oddziałem Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie. Placówka jest współprowadzona przez Samorząd Województwa Mazowieckiego i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Komentarze