MZDiK – Radom – Rozkład jazdy autobusów
MZDiK – Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu.

Rozkład jazdy autobusów miejskich:

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 23 24 25 26

MZDiK – Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji

Informacje podstawowe:

MZDiK
ul. Traugutta 30/30A
26-600 Radom
Czynne w dni powszednie od 7:30 do 15:30

w Radomiu zajmuje się nadzorem, modernizacją, utrzymaniem i ochroną dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych w granicach Radomia.
Organizuje komunikacje publiczną na terenie Radomia. Planuje trasy autobusów miejskich, rozkład jazdy.
Ponadto w swoich zadaniach ma utrzymanie i oznakowania dróg wewnętrznych które pozostają w zarządzie władz gminy miasta Radomia.
Zarządza także ruchem i strefą płatnego parkowania.

Radomska Karta Miejska

Instytucja w swoich kompetencjach ma również obsługę klienta w ramach Radomskiej Karty Miejskiej:
Vademecum Radomskiej Karty Miejskiej znajduję się pod tym linkiem

Do korzystania z Radomskiej Karty Miejskiej niezbędne jest złożenie w wersji papierowej odpowiedniego wniosku o jej wydanie. Link do wniosku znajdziecie poniżej.
Pozostałe dokumenty jakie należy dołączyć to: aktualna fotografia na papierze fotograficznym o wymiarach 35 na 45 milimetrów. Zdjęcie należy z tyłu podpisać imieniem oraz nazwiskiem.
Pamiętaj: Przy składaniu wniosku i przy odbiorze imiennej karty musisz mieć przy sobie dokument ze zdjęciem, a w przypadku ulg dokument potwierdzający to prawo.
Aby otrzymać kartę na okaziciela nie trzeba składać wniosku.

wniosek o wydanie Radomskiej Karty Miejskiej
Ważne:
Wydruku należy dokonać w formacie A4 (najlepiej ustawiając druk dwustronny)

Przy wypełnianiu obowiązkowe są rubryki oznaczone gwiazdką. Warto również podać telefon kontaktowy i adres  e-mail – w przypadku takiej potrzeby ułatwi to urzędnikom kontakt i przeprowadzenie formalności.

Formularze wraz z załącznikami przyjmowane są:
– Traugutta 30/30A , od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:15,
Informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 48 363-14-50, wewnętrzny 115;
– Traugutta 2 czynny od poniedziałku do soboty: 7:00-19:00;
– Malczewskiego 15  czynny od poniedziałku do piątku (g. 7-19)oraz w pierwszą i ostatnią sobotę miesiąca(7-14);
– Limanowskiego 74 czynny od poniedziałku do piątku w godz.: 7:00-19:00 oraz w soboty 7:00-14:00.

Sprawdź wiadomości z Radomia i regionu