Najlepsi wolontariusze poszukiwaniRuszyła dziewiąta edycja „Mazowieckich Barw Wolontariatu”. Do konkursu zgłaszać można wolontariuszy, organizacje pozarządowe lub rodziny, które podejmują działania społeczne. Zaangażowanie w niesieniu bezinteresownej pomocy, skuteczność oraz partnerstwo w przeprowadzanych inicjatywach to cechy brane pod uwagę przy ocenie kandydatów. Zgłoszenia przyjmowane są do 20 września

Do 9 edycji „Mazowieckich Barwy Wolontariatu” mogą być zgłoszeni zarówno pojedynczy wolontariusze, jak i grupy czy całe rodziny. Liczy się każda aktywność w dowolnym obszarze życia społecznego.

– Wolontariusze to ludzie z otwartymi sercami i ogromną empatią. Za pomoc, którą niosą potrzebującym każdego dnia należy im się szacunek i uznanie. Zachęcam, aby takie osoby zgłaszać do konkursu. Zaprezentujmy je szerokiemu gronu. Ich altruizm zasługuje na docenienie – podkreśla marszałek Adam Struzik.

Kandydatów mogą zgłaszać: organizacje pozarządowe, grupy samopomocowe, instytucje państwowe i samorządowe, a także podmioty, które realizują program wolontariatu prawniczego czy też osoby fizyczne korzystające z pomocy wolontariuszy. Jeden podmiot może wskazać maksymalnie 5 kandydatur (każdą na osobnym formularzu).

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 25 października br.

Formularz zgłoszeniowy wraz z opisem działalności wolontariusza w postaci np. wspomnienia, relacji czy pamiętnika można złożyć osobiście lub:

• przesłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Okrzei 35, 03-715 Warszawa

• przesłać e-mailem na adres dialog@mazovia.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 20 września 2019 r.

Wręczenie nagród i wyróżnień planowane jest w październiku podczas gali konkursu „Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego”.

Komentarze