Nowa instytucja kultury w IłżyW Iłży powstanie Powiatowy Instytut Kultury. Placówka będzie prowadziła działalność biblioteczną, kulturalną, wystawienniczą i szkoleniową. Nowa instytucja samorządowa zostanie powołana 1 stycznia 2021 roku

Ma pełnić funkcję biblioteki, wspierać kulturę i organizację pozarządowe. Mowa o Powiatowym Instytucie Kultury – nowo powołanej placówce, utworzonej przy ulicy Jakubowskiego w Iłży. Instytut przejmie zadania biblioteki powiatowej, realizowane dotąd w placówce w Radomiu – mówi Marcin Genca, rzecznik starosty radomskiego.

Instytutem, który stanie się samodzielną jednostką organizacyjną, będzie początkowo zarządzał pełnomocnik, wyznaczony przez zarząd powiatu. Po zakończeniu fazy organizacyjnej, powiat może ogłosić otwarty konkurs na dyrektora placówki. Jak dodaje Genca – siedzibą Instytutu będzie budynek dawnej bursy szkolnej.

Finansowanie Instytutu ma opierać się na środkach, które były dotychczas przekazywane Miastu Radom z budżetu powiatu. To około 160 tys. zł rocznie. Dodatkowym źródłem dochodów placówki ma być wynajem pomieszczeń w jego iłżeckiej siedzibie.

Komentarze