Nowi żołnierze zasilą szeregi Wojska Obrony Terytorialnej50 ochotników chcących zasilić szeregi 6. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej zakończyło szkolenie, kończące się 12-godzinnym egzaminem. Głównym celem wielogodzinnego testu jest sprawdzenie poziomu wyszkolenia żołnierzy

Ponad dwa tygodnie nauki strzelania, łączności, terenoznawstwa czy działania w sytuacji zagrożenia. 50 ochotników chcących zasilić szeregi 6. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej zakończyło szkolenie podstawowe, które odbyło się na terenie radomskiej jednostki wojskowej. Podsumowaniem edukacji jest 12-godzinny egzamin tzw. pętla taktyczna, którego zwieńczeniem jest uroczysta przysięga wojskowa – mówi ppłk Łukasz Baranowski dowódca 62. Batalionu Lekkiej Piechoty w Radomiu.

 

Każdy z dziesięciu punktów kontrolnych miał sprawdzić inne umiejętności kandydatów. Ochotnicy byli egzaminowani również z częściowego rozkładania broni, informuje por. Maciej Urban – dowódca szkolenia podstawowego.

6. Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej prowadzi równolegle szkolenie wyrównawcze, dla osób, które odbyły już służbę wojskową. W ćwiczeniach bierze udział 23 ochotników.

Fot. ppłk Łukasz Baranowski.

Komentarze