Nowy podział Zespołów Pracy Socjalnej w Radomiu



Od 2 listopada będzie funkcjonowało 9 Zespołów Pracy Socjalnej
Sytuacja jest podyktowana malejącą liczbą osób korzystających z pomocy społecznej. Do tej pory było 10 Zespołów Pracy Socjalnej, jeden z nich zostanie zlikwidowany. O szczegółach mówi Marcin Gierczak, dyrektor MOPS-u w Radomiu:
$2021.10\26.10.21 Marcin Gierczak.mp3

Do Każdego zespołu Pracy Socjalnej zostanie przypisany również nowy podział ulic. Aktualny wykaz znajduje się na stronie internetowowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Komentarze