Nowy sprzęt dla 26 szkół z regionu radomskiegoLaptopy, projektory, nowe urządzenia i oprogramowania- to tylko niektóre z efektów unijnego programu przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego

Samorząd Mazowsza przeznaczył już na ten cel ponad 55 mln zł. -Sprzęt otrzymały placówki, które do tej pory nie brały udziału w projekcie- informuje radny Tomasz Śmietanka.

Projekt „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Komentarze