„Odchodzimy. Ale skąd i dokąd?” – promocja tomiku J. CzarneckiegoPropozycja dla miłośników poezji i fotografii. W czwartek, 29 sierpnia odbędzie się promocja tomiku wierszy pt. „Odchodzimy. Ale skąd i dokąd?” Jana Czarneckiego. Wydarzeniu będzie towarzyszyć wystawa fotograficzna Damiana Fużyńskiego

Jan Czarnecki pochodzi z Chwałowic k. Iłży. Był nauczycielem, ale zajmował się również radiestezją. Do dziś kultywuje etos inteligenta o ludowym rodowodzie, łącząc różne sfery działalności – rolniczą, społeczną i artystyczną, za co otrzymywał liczne nagrody i odznaczenia rangi państwowej oraz regionalnej. Twórczość pisarza z Chwałowic pozostaje w ścisłym związku z tym, co autorowi szczególnie bliskie – z życiem na wsi, pracą na roli, a także wyjątkową symbiozą człowieka, natury i religii. Przebija z jego tekstów radość z obcowania z pięknem ziemi, a także głębokie poczucie trwałości boskiego porządku, choć jednocześnie stałym elementem jego wierszy jest smutek czy nostalgia, wywołane świadomością przemijania, rozpadu dawnego wiejskiego świata i samotności, dotkliwej zwłaszcza po śmierci żony. W wierszach Czarneckiego nie ma postawy buntu, lecz pogodzenie się z ludzkim losem, któremu sens nadaje praca i przekaz wartości, w tym religijnych, kolejnym pokoleniom.

Damian Fużyński to młody fotograf, który urodził się w Iłży. Od 8 lat pasjonuje się fotografią. Jego zdjęcia kilkanaście razy pojawiły się w prasie. Damian jest laureatem kilku konkursów oraz współuczestniczył w dwóch wystawach zbiorowych. Co więcej, jest autorem zdjęć do kalendarza akademickiego Uniwersytetu Warszawskiego, na rok 2015/16. Ukończył Instytutu Kultury Polskiej na Uniwersytecie Warszawskim. W 2016 roku zorganizował swoją pierwszą, indywidualną, wystawę fotograficzną na iłżeckim rynku „Barabanienie, Made in Iłża”.

– Zbliżające się wydarzenie to okazja do poznania iłżeckich krajobrazów nie tylko za pomocą słowa, ale również obrazu. Promocja tomiku onirycznych wierszy Jana Czarneckiego połączona będzie z warsztatami, pogadanką. To interdyscyplinarne wydarzenie dla osób w każdym wieku – mówi Martyna Sobańska z Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Promocja zbioru wierszy Jana Czarneckiego rozpocznie się o godz. 16 w filii bibliotecznej nr 6 przy ul. Kusocińskiego 13. Wstęp wolny.

Źródło: www.mbpradom.pl

Komentarze