Oddali krew potrzebującymOddają krew, aby pomóc potrzebującym

Uczniowie z Zespołu Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Radomiu włączyli się w akcję honorowego oddawania krwi. Jak zauważa Marcin Gradowski, lekarz Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Radomiu w sytuacji kiedy w mieście brakuje krwi takie działania są niezbędne.

Ewa Kaim pedagog i koordynatorka akcji w budowlance podkreśla, że uczniowie bardzo chętnie przystąpili do akcji mając świadomość pomocy innym.

Akcje oddawania krwi w budowlance organizowane są cyklicznie, cztery razy w roku. Każdorazowo bierze w nich udział około czterdziestu chętnych uczniów.

Komentarze