full screen background image

Odnowią zabytkowy spichlerz w BorkowicachPonad 300 tys. zł unijnego wsparcia z RPO WM 2014-2020 trafi do powiatu przysuskiego. Środki zostaną przeznaczone na renowację zabytkowego spichlerza w Borkowicach.

-W pierwszym etapie wykonane będą prace remontowe i wymiana dachu. W dalszych etapach planowana jest renowacja wnętrz oraz wyposażenia. Docelowo w obiekcie będą odbywały się imprezy kulturalne, wystawy, przedstawienia teatralne, a także projekcje filmów. W ofercie znajdą się także liczne zajęcia warsztatowe dla osób starszych oraz kursy i turnieje dla dzieci i młodzieży – tłumaczy Tomasz Matlakiewicz, wicestarosta powiatu przysuskiego.

Projekt „Uratowanie zabytkowego spichlerza w Borkowicach jako element wzmocnienia potencjału kulturowego subregionu radomskiego – etap I” otrzyma unijne dofinansowanie w ramach konkursu z Działania 5.3 Dziedzictwo kulturowe.

Nabór ogłosiła i przeprowadziła Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

Komentarze